อัพเดทข่าว

รวมข้อดี ของแต่ละบุคลิกภาพ ตามแบบทดสอบของ MBTI      รู้หรือไม่ว่า คนเรานั้น มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันกว่า 16 แบบ จากการคิดค้นและการสำรวจของ Carl Jung (คาร์ ยุง) นักจิตวิทยา และผู้ก่อตั้งสำนักจิตวิเคราะห์ และถูกต่อยอดออกมา โดย Katharine และ Isabel Briggs โดยใช้การแบ่งบุคลิกภาพออกมาเป็น 8 ตัวอักษร และจับชุดรวมเข้าด้วยกัน ชุดละ 4 ตัวอักษร ซึ่งจะได้บุคลิกภาพออกมา 16 แบบ เรียกว่า MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) โดยแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้ เป็นที่นิยมใช้ในทั่วโลก นอกจากจะใช้เพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ว ตามบริษัทต่างๆ ยังใช้แบบทดสอบ MBTI เป็นตัวคัดเลือกพนักงานอีกด้วย

หากยังไม่รู้ว่าตัวเองจัดอยู่ในหมวดบุคลิกภาพไหน สามารถทำแบบทดสอบได้ ที่นี่

โดยวันนี้เราได้รวบรวมบรรดาข้อดีของแต่ละบุคลิกภาพ มาให้ได้ชมกัน ไปดูกันเลย

________________________________________
บุคลิกภาพที่ 1 ESTJ บุคลิกของหัวหน้า ผู้บริหาร


Photo by Hunters Race on Unsplash

ให้ความทุ่มเทกับสิ่งต่างๆได้ดี ยึดถือกฏระเบียบเป็นหลัก มีความเก่งทางด้านการบริหารคน และการทำงานอย่างมีระบบ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 2 ESFJ บุคลิกของผู้ช่วยเหลือ และใส่ใจ


Photo by Rémi Walle on Unsplash


มีความสามารถทางด้านเข้าสังคมสูง เป็นมิตรต่อคนรอบตัว  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เคารพกฎกติกา ชอบสังเกตุพฤติกรรมผู้อื่น เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดี
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 3 ISTJ บุคลิกของนักคิด นักตรวจสอบ


Photo by Arzu Cengiz on Unsplash


ทุ่มเทให้การทำงานอย่างเต็มที่ จริงจัง มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และมีความขยันสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 4 ISFJ บุคลิกของผู้ปกป้อง นักเอาใจใส่


Photo by Patrick Robert Doyle on Unsplash


เป็นผู้ให้ เข้าสังคมเก่ง ขยันทำงาน เป็นคนที่ติดอยู่กับปัจจุบัน มีความรับผิดชอบสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 5 ESTP บุคลิกของนักคิด นักลงมือทำ


Photo by Christin Hume on Unsplash

เป็นคนมีเหตุผล ไม่เพ้อฝัน ปรับเปลี่ยนตนเองเข้ากับสังคมได้ง่าย มีอารมณ์ขัน ชอบลงมือทำ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 6 ESFP บุคลิกของนักแสดง ผู้ให้ความบันเทิง


Photo by Noralí Emilio on Unsplash


เป็นคนช่างสังเกต รักความสนุกสนาน ชอบเข้าสังคม ชอบเป็นที่รักของผู้อื่น ชอบความตื่นเต้น และมองโลกในแง่ดี
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 7 ISTP  บุคลิกของจิตรกร นักแก้ปัญหา


Photo by Nicole Harrington on Unsplash


ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ จริงจัง มีวิสัยทัศน์
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 8  ISFP บุคลิกของศิลปิน ผู้ทรงสเน่ห์


Photo by Jacek Dylag on Unsplash


บุคลิกภาพที่ดี เป็นคนจิตใจดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีอุดมคติ ชอบทำงานเป็นทีม และเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทุกๆสิ่ง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 9 ENTJ  บุคลิกของผู้นำ ผู้สั่งการ


Photo by John Bakator on Unsplash


มีความสามารถในการวางแผนและคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆได้ดี มีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องยากๆได้ มีความมุ่งมั่นสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 10  ENTP บุคลิกของนักคิด


Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash


รักความอิสระ รักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความสามารถสูง รักการเรียนรู้ ปรับตัวเก่ง มีแบบแผน ทำงานเป็นระบบ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 11  INTJ บุคลิกของนักวิเคราะห์ นักออกแบบ


Photo by Jose Carbajal on Unsplash


มีจินตนาการสูง มีความทะเยอทะยาน ตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้อย่างชัดเจน มีพลังงานสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 12 INTP บุคลิกของนักตรรกะ


Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash


ไฟแรง มีความสามารถสูง ทุ่มเทให้กับสิ่งที่รักและสนใจ เป็นคนมีเหตุมีผล มีหลักการสูง และขี้สงสัย
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 13 ENFJ  บุคลิกของผู้ฟัง นักให้คำปรึกษา


Photo by Math on Unsplash


มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มักให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง ชอบทำสิ่งต่างๆพร้อมกันทีละหลายๆอย่าง ชอบการเป็นผู้นำ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 14  ENFP บุคลิกของผู้ให้แรงบันดาลใจ


Photo by Samuel Zeller on Unsplash


เป็นนักคิด มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าแสดงออก  รักอิสระ มีสเน่ห์ มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบจินตนาการ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 15  INFJ บุคลิกของที่ปรึกษา คู่คิด


Photo by Jon Asato on Unsplash

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีอุดมการณ์สูง มีจิตใจอ่อนโยน รักในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ สุภาพ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 16  INFP บุคลิกของนักไกล่เกลี่ย


Photo by Antenna on Unsplash

มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นคนสนุกสนาน จริงใจ สุภาพ มีความสามารถในการเข้าสังคม
________________________________________
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.16personalities.com/th
https://www.idrlabs.com/test.php

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กันยายน 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก