อัพเดทข่าว

ปลอดภัยหายห่วง! รมว. คมนาคม คุมเข้มคนขับรถสาธารณะ 24 ชม.      เชื่อว่าคนทำงานส่วนใหญ่ ไม่ได้ทำงานอยู่ใกล้ที่พักอาศัย จึงจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะ ซึ่งก็อาจจะเคยพบเห็นรถโดยสารสาธารณะที่อาจจะไม่ได้มาตรฐาน เช่น ความเก่าของรถ ที่จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอาจจะสร้างความไม่มั่นใจ ในการใช้รถโดยสารสาธารณะ


      นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้จัดแถลงข่าว เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วน ในการกำกับดูแล และตรวจสอบรถตู้สำหรับโดยสารสาธารณะ รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ


      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวว่า "ตามที่ได้ปรากฎข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งสาธารณะโดยภาพรวม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ" ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามข้อบังคับ ดังนี้
1.สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสาร สาธารณะ และตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง และจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนเเล้วเสร็จภายใน 90 วัน
2.สร้างจุดจอดพักรถ เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน
ดำเนินการกำหนดจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของผู้ขับขี่ และตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้ขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมัน และจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง
 รถที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบเป็นจำนวน 150,747 คัน และมีผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เป็นจำนวน 1,203,790 คน


หลังจากนี้ เชื่อว่าคนทำงานทุกท่าน จะเริ่มอุ่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงคมนาคม


อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 สิงหาคม 2562
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก