อัพเดทข่าว

ประกันสังคมเตรียมพร้อม ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี 716 รพ. ทั่วประเทศPhoto by rawpixel.com from Pexels


      รู้หรือไม่ว่า หากเราเป็นผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม สามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ


Photo by Pranidchakan Boonrom from Pexels

      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตน จะได้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และเป็นการส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมโรค ได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก การตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนสามารถตรวจได้ตั้งแต่ การทำงานของไต , การตรวจหามะเร็งเต้านม ,การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ,การตรวจโรคไขมันในเลือด ,การตรวจไตวายเรื้อรัง , การตรวจหาโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ ของการบริการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค อย่างทั่วถึง


      ปัจจุบัน มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประกันตนแล้ว กว่า 716 แห่ง เเยกได้เป็น สถานพยาบาลของรัฐ ที่เป็นโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการเชิงรุก จำนวน 238 แห่ง , สถานพยาบาลในเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวน 429 แห่ง และสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนอื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาให้บริการตรวจสุขภาพ ตามคุณภาพในการให้บริการ จำนวน 49 แห่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตน มีทางเลือกและความสะดวกสบายในการตรวจสุขภาพมากขึ้น
หากผู้ประกันตนท่านใด ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน

หา Job ดีๆ หรือ หาคน ทำงานตรงใจ ได้ที่ #JOBMYWAY

ขอบคุณข้อมูลจาก :  สำนักงานประกันสังคม

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 สิงหาคม 2562
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก