อัพเดทข่าว

ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากงาน เข้ารับการตรวจโรคฟรีPhoto by Marcelo Leal on Unsplash

      ประกันสังคมคอนเฟิร์ม! ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ตรวจสุขภาพฟรี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เนื่องด้วย สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญต่อการดูแลคุณภาพชีวิต รวมถึงความปลอดภัย ในการทำงาน ของลูกจ้าง จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการ คลินิกโรคจากการทำงานขึ้นมา เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เกิดการเจ็บป่วย จากการทำงาน โดยมีทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค ,การให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเฝ้าระวัง ,ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยได้มีการจัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ คลินิกโรคจากการทำงาน แล้วถึง 114 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถึง 107 แห่ง ,โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง


Photo by Josue Isai Ramos Figueroa on Unsplash

ในกรณีที่ลูกจ้าง เกิดความสงสัยว่าตัวเอง กำลังเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยนายจ้างต้องยื่นแจ้งการประสบอันตราย ตามแบบ กท.16 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ทำงาน เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการ คลินิกโรคจากการทำงาน


Photo by Online Marketing on Unsplash

หากลูกจ้างมีชื่ออยู่ในโรงพยาบาลที่สังกัตเข้าร่วมคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง แต่ในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งประสบเหตุอันตราย นายจ้างต้องยื่นแบบ กท.16 ภายใน 15 วัน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 สิงหาคม 2562
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก