อัพเดทข่าว

ประกันสังคมแนะ ผู้ประกันตนหมดห่วง รับเงินทดแทนได้หากเจ็บป่วยเรื้อรังPhoto by Luis Melendez on Unsplash

หมดกังวลได้ กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และห่วงว่าจะขาดรายได้จากประกันสังคม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า หากผู้ประกันตน เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เป็นเหตุให้ต้องหยุดพักรักษาตัว ตามคำสั่งของแพทย์เป็นเวลานานหลายวัน เช่นผู้ประกันตน ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง ,โรคมะเร็ง ,โรคเอดส์ หหรือโรคที่มีความผิดปกติของกระดูก และมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ ระยะเวลาติดต่อกันเกิน 180 วัน ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ ที่ขาดหาย เพราะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ โดยผู้ประกันตน สามารถขอรับเงินทดแทน การขาดรายได้ จากสำนักงานประกันสังคม ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 365 วัน และผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


Photo by Martha Dominguez de Gouveia on Unsplash
ทั้งนี้ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผู้ประกันตนยังมีสิทธิได้รับค่าจ้าง จากนายจ้าง ในระหว่างลาหยุดงานจากการเจ็บป่วย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้เต็มตามที่กำหนด หรือมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง แล้วแต่กรณี การขอรับสิทธินี้ นายจ้างต้องมีการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และจำเป็นต้องส่งเงิยสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th


อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 กันยายน 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก