อัพเดทข่าว

ประกันสังคมยึดจริง! นายจ้างที่ค้างชำระเงินสมทบ      เหล่าบรรดาลูกจ้าง พนักงานคงจะวางใจได้กับข่าวนี้ สำหรับมาตรการขั้นเด็ดขาดของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กับมาตรการ การปรับนายจ้าง ผู้ที่หลีกเลี่ยงการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง


Photo by Nik MacMillan on Unsplash

โดยนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จนถึงเดือน มิถุนายน 2562 ได้มีการดำเนินงานติดตามนายจ้าง ที่ค้างการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากทั่วประเทศ และได้ทำการอายัดทรัพย์สิน นายจ้างกว่า 8,700 ราย มีการถอนยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 180 ราย และยื่นคำขอรับชำระหนี้กว่า 67 ราย
โดยจำนวนหนี้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทำการติดตาม มีอยู่ด้วยกัน 2 กองทุน นั่นก็คือ กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม โดยเหตุผลใหญ่ๆคือ นายจ้างเหล่านี้ ได้ทำการหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างออกไป แต่กลับไม่ยอมนำเงินจำนวนนั้น นำส่งให้กับสำนักงานประกันสังคม อันเป็นเหตุให้ลูกจ้าง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมที่พึงมี


Photo by Samuel Zeller on Unsplash

ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการดำเนินการกับนายจ้างตามระเบียบขั้นตอน คือ การแจ้งเตือน และส่งหนังสือเชิญนายจ้างมาพบ หากนายจ้างมาเข้าพบ จะได้รับหนังสือรับสภาพหนี้ โดยใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน โดยหากนายจ้างนั้นๆผิดนัดการชำระเงิน จะมีการดำเนินการกับบุคคล หรือสินทรัพย์นั้นๆทันที


Photo by Aaron Burden on Unsplash

หากในกรณีที่นายจ้างไม่มาเข้าพบตามหนังสือเชิญ จะถูกดำเนินคดีในฐานขัดคำสั่ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยจะส่งรายชื่อของนายจ้างนั้นๆ รวมถึงประวัติเสีย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง รวมถึงหากมีเจตนาไม่ชำระเงิน จะทำการยึดอายัดทรัพย์สิน ไปจนถึงการฟ้องล้มละลาย จึงฝากถึงเหล่าบรรดานายจ้าง หากละเลยการส่งเงินสบทบ จะต้องถูกปรับโดยการจ่ายเงินสมทบพร้อมอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2/เดือน  ส่วนลูกจ้างที่พบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคม ตามจังหวัดใกล้บ้านท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bit.ly/2K2AkQs


อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กันยายน 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก