อัพเดทข่าว

รวมสกิลการทำงานสุดปังที่คนทำงานต้องมี ในปี 2023       ทราบกันไหมว่า ในปี 2023 นี้ มีสกิล หรือทักษะในการทำงานรูปแบบไหนบ้าง ที่กำลังฮ็อตฮิต เป็นที่ต้องการของบริษัทรับสมัครงาน และบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนหางาน ที่อยากสมัครงาน และมีสกิลในการทำงานเหล่านี้ คุณจะกลายเป็นที่ต้องการ และถูกหลายๆบริษัทต้องการตัวอย่างแน่นอน วันนี้ เว็บหางาน Jobmyway จึงอยากพาทุกคนไปดู ทักษะการทำงาน ที่คนหางานกรุงเทพ และคนทำงานต้องมี ในปี 2023 นี้ จะมีทักษะอะไรบ้าง ตามไปดูกัน

1.ทักษะการสื่อสาร
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหางานในกรุงเทพ หรือจังหวัดไหนๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อใช้ในการทำงานทั้งสิ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน ก็จำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อ พูดคุยกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า ดังนั้น ทักษะการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนควรมี โดยสามารถเพิ่มทักษะนี้ได้โดยการฝึกฝนการพูดบ่อยๆ อาจใช้เป็นการฝึกหน้ากระจก หรือฝึกพูดให้คนใกล้ตัวได้ฟัง เป็นต้น

2.ทักษะของความคิดสร้างสรรค์
ในการทำงาน หากขาดความคิดสร้างสรรค์ ก็อาจส่งผลให้ลักษณะของการทำงาน หรือผลงานของงานที่ออกมาไม่มีความแปลกใหม่ จึงควรมีทักษะความคิดสร้างสรรค์เอาไว้ เพื่อให้งานที่ทำออกมามีความแปลกใหม่ และมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจมากขึ้น โดยอาจพัฒนาทักษะนี้ได้โดยการอ่านหนังสือ หรือศึกษาข้อมูล สิ่งรอบตัวให้มาก

3.การบริหารเวลา
การบริหารเวลา ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะ Soft Skill ที่ทุกๆบริษัทที่หาคนทำงานต้องการ เนื่องจากในการทำงานทุกๆอาชีพ สิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยก็คือการตรงเวลา โดยถ้าหากไม่มีความสามารถในการบริหารเวลา ก็อาจส่งผลให้การทำงานมีความล่าช้า และไม่เสร็จตามกำหนดเวลา ในการฝึกทักษะการบริหารเวลานั้น คุณควรเริ่มจากการทำลิสต์ สิ่งที่ต้องทำ และพยายามเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆให้ดี และพยายามทำงานให้เสร็จตรงเวลา

4.ทักษะการรักการเรียนรู้
การรักการเรียนรู้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะในการทำงาน ในสายงานของคุณให้ดีขึ้นได้ และช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอีกด้วย การรักการเรียนรู้จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนหางานเชียงใหม่ คนหางานระยอง และทุกๆจังหวัดควรมีเอาไว้ โดยการพยายามตั้งคำถาม หาความรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว และพยายามทำตัวให้เป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอ

5.ทักษะการทำงานเป็นทีม
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบไหน การทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญ เนื่องจากการทำงานจำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อ และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งคุณอาจเห็นทักษะนี้เป็นที่ต้องการมากในเว็บสมัครงาน โดยจะใส่เอาไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ซึ่งทักษะนี้จะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถฝึกทักษะนี้ได้โดยการเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังผู้อื่นให้มากขึ้น และมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อผู้ร่วมงาน

6.ทักษะทางความฉลาดทางอารมณ์
ในการทำงาน หากคุณไม่มีทักษะทางความฉลาดทางอารมณ์ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ เนื่องจากอาจมีการแสดงออก เมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆได้ไม่เหมาะสมนัก คนหางานหางานนนทบุรี และคนทำงานทุกๆคนจึงควรมีทักษะนี้เอาไว้ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

7.ทักษะการแก้ปัญหา
ในทุกๆการทำงานมักจะต้องพบเจอปัญหาในการทำงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งการที่มีทักษะในการแก้ปัญหา จะสามารถช่วยให้คุณมีความสามารถในการรับมือ เมื่อเจอกับสถานการณ์เหล่านั้น และมีความคิดที่จะสามารถแก้ไขปัญหา และป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงานเหล่านั้นขึ้นมาซ้ำได้

8.ทักษะการจัดการความเครียด
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานในบางครั้ง อาจต้องพบเจอกับสภานการณ์ที่ตึงเครียด และชวนอึดอัด จึงควรมีทักษะในการจัดการความเครียดเอาไว้ เพื่อให้คุณสามารถรับมือเมื่อเกิดกับความเครียดได้ โดยอาจฝึกการหายใจเข้า หายใจออกช้าๆ หรือเลือกวิธีหลบออกไปพัก และสงบจิตใจในสถานที่ๆเงียบสงบ เป็นต้น

9.การใส่ใจในรายละเอียด
ในทุกๆการทำงาน หากคุณมีทักษะในการใส่ใจในรายละเอียด จะช่วยให้งานเหล่านั้นออกมาดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกด้วย

10.การจัดการความขัดแย้ง
ในการทำงาน นอกจากจะเจอปัญหาในการทำงานแล้ว อาจจะต้องพบเจอกับความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นจากคน ไม่ว่าจะจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือลูกค้าไม่มากก็น้อย ซึ่งถ้าหากคุณมีทักษะและสามารถจัดการความขัดแย้งได้ ก็จะสามารถช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสำเร็จลุล่วง

11.ทักษะในการฟัง
การมีทักษะในการฟัง ถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Skill ที่คนทำงานในปี 2023 ควรมี เนื่องจากการฟัง จะช่วยให้เราสามารถคิดและประมวลข้อมูลต่างๆได้ดีขึ้น ช่วยให้เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสามารถป้องกันความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดได้มากขึ้นอีกด้วย

12.ทักษะในการตัดสินใจ
ในทุกๆการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องพบเจอกับการตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง โดยถ้าหากมีทักษะในการตัดสินใจ ก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือและตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดี และเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยอาจฝึกทักษะด้วยการคิดให้เป็นระบบ และลองเรียงลำดับความสำคัญ และใช้ตรรกะในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ

13.ทักษะของความเห็นอกเห็นใจ
การมีความเห็นอกเห็นใจ หรือ Empathy นั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามีความสำคัญในการทำงานอย่างไร ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และไม่เจอกับปัญหา อีกทั้งยังทำให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี และสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้อีกด้วย

14.ทักษะการโน้มน้าวใจ
ทักษะในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นอีกทักษะที่ควรมาพร้อมกับทักษะการสื่อสาร เนื่องจากทักษะนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ทำงานในสายงานด้านการขาย หรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานต่างๆ ที่ควรมีทักษะนี้เอาไว้ รับรองได้ว่าการทำงานของคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน โดยสามารถฝึกฝนทักษะนี้ได้โดยการฝึกพูดกับตัวเอง และศึกษาเทคนิคการพูดโน้มน้าวใจจากนักพูดมืออาชีพ เป็นต้น

15.ทักษะการพูดในที่สาธารณะ
ทักษะในการพูดในที่สาธารณะ เป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณสามารถเจริญก้าวหน้าในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าทักษะนี้ไม่มีความสำคัญ และอาจจะไกลตัว แต่อันที่จริงแล้วการพูดในที่ประชุม เพื่อนำเสนองาน หรือการพูดเพื่อนำเสนอผลงานของตัวเอง ที่ใช้ในการเลื่อนตำแหน่ง ก็จำเป็นต้องใช้ทักษะเหล่านี้ โดยสามารถฝึกซ้อมพูดกับตัวเองหน้ากระจก เพื่อเพิ่มทักษะให้ดียิ่งขึ้นได้

       นอกจากทักษะ Soft Skill ในการทำงานเหล่านี้ จะเป็นที่ต้องการแล้ว ทักษะที่สำคัญกับการทำงานอย่างทักษะ Hard Skill ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ และไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางความถนัดทางวิชาชีพ ที่คนทำงานจำเป็นต้องมีเป็นอันดับ 1 , ทักษะในการใช้ระบบคลาวด์ ที่ในหลายๆบริษัทก็ต้องการ ในยุคนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การตั้งค่ารหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบริษัททางออนไลน์ , ทักษะในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ หรือแม้กระทั่งทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office คุณจึงควรพัฒนาทักษะทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ควบคู่กันไปจะดีที่สุด

       จบลงไปแล้วกับบทความ รวมสกิลการทำงานสุดปังที่คนทำงานต้องมี ในปี 2023 Jobmyway เชื่อว่า ถ้าคนทำงานไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะในการทำงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะ Hard Skill และ Soft Skill คุณก็จะกลายเป็นคนทำงานที่เก่ง มีความสามารถเพียงพอที่จะได้รับเงินเดือนที่ดี ได้เลื่อนตำแหน่ง และเป็นที่ต้องการของทุกๆบริษัทอย่างแน่นอน ในครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรให้ได้ติดตามกันอีก อย่าลืมรับชมกัน

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก