อัพเดทข่าว

ลองเลย! ฟีเจอร์ใหม่ “ไทยมีงานทำ” วัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรอง       “ไทยมีงานทำ” บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์มให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application เพื่อให้ประชาชนสามารถหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจเหมาะสมกับตนเอง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงาน (Active ในระบบ) จากทั่วประเทศ

       โดยสถิติงานทั้งหมด ซึ่งเปิดรับสมัครงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สามารถค้นหางานได้แทบจะครบทุกตำแหน่งสายงาน ซึ่งตำแหน่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ กว่า 58.2% ,ประเภทงานที่เปิดรับสมัครเยอะสุดคือฝ่ายการผลิตอยู่ที่ 33.6% และ วุฒิการศึกษาที่เปิดรับเยอะสุดคือ 39.4%

       สำหรับแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ถูกออกแบบให้ใช้งานค่อนข้างง่าย เมื่อคลิกเข้าไปหน้าค้นหางานทั่วไป ด้านบนสุดจะมีให้ เสิร์ชหาตำแหน่งงานตามจังหวัดที่เลือก เหมาะกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าอยากทำงานอะไรในจังหวัดไหน

       หรือจะลองค้นหาวิธีอื่นโดยการเลื่อนลงมาด้านล่างซึ่งจะมีแถบการค้นหางานจะใช้สเกลไหนเป็นหลัก เลือกประเภทงาน  ภูมิภาค หรือ สัญญาจ้าง ขึ้นอยู่ที่เราจะค้นหางานแบบไหน หรืองานอะไรที่เราอยากทำ

• สมัคร"ไทยมีงานทำ" ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
"ไทยมีงานทำ" ได้เปิดตัวให้ใช้งานมาแล้วหลายปี โดยขั้นตอนการทำงานของผู้สมัครงานผ่านระบบดังกล่าว ก็ง่ายแสนง่าย เริ่มด้วย

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อเริ่มใช้งานระบบ
เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์www.ไทยมีงานทำ.com และคลิก“เข้าสู่ระบบสมาชิก”  ให้ทำการคลิก “สมัครสมาชิก” เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิกในการเข้าใช้งานระบบ ในกรณีที่ยังไม่ได้ เป็นสมาชิก ถ้าหากว่าเป็นสมาชิกแล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้งานโดยคลิก “ประชาชน” เพื่อเข้าสู่ระบบ

       กรณีที่ 1 ผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ไทยมีงานทำและใช้ Facebook ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก  โดยระบบสามารถสมัครสมาชิกด้วยบัญชีFacebook หรือ สามารถลงทะเบียนด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้ว คลิก “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของระบบไทยมีงานทำ เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook จะมีหน้าต่างของ Facebook แสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอก Usernameและ Password  ให้คลิก “ดำเนินการต่อในชื่อให้คลิกเลือก “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” และทำการคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

       ส่วนกรณี ผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ไทยมีงานทำ และกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน แล้วคลิก “ลงทะเบียน”

       เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์www.ไทยมีงานทำ.com ในขั้นตอนการ “หางาน” สามารถค้นหางานได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงงานได้มากที่สุด สามารถค้นหา โดยการคลิก “ค้นหางานทั่วไป” เพื่อหาตำแหน่งงานที่เปิดรับ และสมัครงานได้ทันที

       ระบบไทยมีงานทำ จะส่งข้อมูลของผู้ใช้งานที่สมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ ไปยังผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างติดต่อกลับเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครโดยตรง

• เปิดฟีเจอร์ใหม่ วัดระดับภาษาอังกฤษ มีใบรับรอง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้บริการวัดระดับความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ว่าก.แรงงานมีนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ รวมถึงการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เป็นแรงงานฝีมือ มีความมั่นคงทางอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

       โดยที่ผ่านมาได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

       การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทักษะ เป็นเรื่องสำคัญ ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขาเป็นแรงงานคุณภาพ มีอาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและแรงงานให้เดินไปข้างหน้าด้วย

       "เราได้มีเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” โดยผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเป็นผู้ดูแล นอกจากจะบริการตำแหน่งงานให้กับประชาชน ยังมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ล่าสุดได้เปิดให้บริการวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองเพื่อนำไปประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้” นายสุชาติ กล่าว

• ชวนขึ้นทะเบียนหางานผ่าน "ไทยมีงานทำ"
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ อย่างต่อเนื่องเพื่อบริการ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย

       โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชน

       ในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานขึ้นทะเบียนหางานที่ระบบ ไทยมีงานทำ และรวบรวมข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งเข้าแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

• ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ  ใช้ประกอบการศึกษา-สมัครงาน
เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ได้มีระบบทดสอบภาษาอังกฤษ โดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center :HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีใบรับรองให้กับผู้ที่สอบผ่าน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อหรือการสมัครงาน

       ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ศึกษาคู่มือเตรียมตัวสอบ สาธิตการเตรียมทำข้อสอบ เป็นต้น โดยสามารถจองสนามสอบ เลือกวันสอบเลือกชุดข้อสอบ และจ่ายเงินค่าดำเนินการผ่าน e-payment ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

       อย่างไรก็ตาม "ไทยมีงานทำ" ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565) มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ 108,094 คน บรรจุงานแล้ว 75,336 คน ก่อเกิดรายได้โดยประมาณ 9,725,640,600 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

Cr. bangkokbiznews

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 28 ตุลาคม 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก