อัพเดทข่าว

บริหารธุรกิจครอบครัวอย่างไร ให้อยู่รอด       คำว่า ‘‘ ธุรกิจครอบครัว ’’ ก็เป็นธุรกิจแบบอื่นๆ เหมือนกันที่ต้องคอยปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพื่อให้อยู่รอด และประสบความสำเร็จได้ แต่ปัญหาหลักส่วนใหญ่ของธุรกิจครอบครัว คือ ยากที่จะเปลี่ยนแปลง แม้ว่าธุรกิจครอบครัวจะดูดีและให้ผลลัพธ์ที่ดีกับคุณและครอบครัว ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพราะ หากอยากจะขยายให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างเต็มที่ด้วยข้อจำกัดของแต่ละครอบครัว ซึ่งก็มีข้อผิดพลาดล้มเหลวได้อาจเกิดจากการขาดแผนงานและหลักการในการทำธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวที่ไม่สามารถแยกการตัดสินใจหรือโครงสร้างทางธุรกิจกับครอบครัวออกจากกันได้ วันนี่ Jobmyway มีแนวทางมานำเสนอในเรื่องบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างไร ให้อยู่รอด


ดึงเทคโนโลยีมาใช้
ต้องยอมรับในปัจจุบันนี้โลกของเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในหลายๆธุรกิจซึ่งแต่ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบด้วยคนรุ่นพ่อแม่ที่ไม่มีความถนัดในเทคโนโลยี ก็ไม่แปลกที่ไม่เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ หรือเปลี่ยนแปลงเข้าหาเทคโนโลยีดิจิทัลได้ช้า เพราะเห็นว่าเมื่อตอนเริ่มต้นธุรกิจก็สามารถดำเนินมาได้โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ วิถีทางธุรกิจแบบเก่าที่เคยใช้มาก็ทำงานได้อย่างดีอยู่แล้ว หากธุรกิจครอบครัวปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีในการทำงานก็จะช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสทางการขยายตลาดได้เหมือนกัน


พัฒนาคนในองค์กร
เป็นการลงทุนเพื่อสร้างอีกหนึ่งปัจจัยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็สำคัญไม่แพ้กัน คือการพัฒนาศักยภาพคนในองค์กร การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาต่อ ให้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานนำมาช่วยพัฒนาธุรกิจต่อไป ดีกว่าที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนพนักงานอยู่บ่อยครั้ง และทำให้เสียเวลาในการสอนงาน ต้องหาคน หาพนักงาน มาสมัครงานใหม่อยู่บ่อยครั้ง ยิ่งทำให้ธุรกิจสะดุดในการทำงานได้


วางแผนการส่งต่อสืบทอด
เนื่องจากธุรกิจครอบครัวบริหารการจัดการธุรกิจแบบปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติบวกกับระบบธุรกิจครอบครัวบางธุรกิจจะที่ใช้ธรรมเนียมในการส่งต่อการตัดสินใจการบริหารให้กับคนโตเลย โดยไม่มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกครอบครัวคนอื่นที่ชัดเจน ทำให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ไม่รู้สิทธิของตน และทำให้เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมอาจนำมาถึงความขัดแย้งกันได้ง่ายๆดังนั้นควรวางแผนให้ดีก่อนส่งมอบธุรกิจภายในกันให้อย่างชัดเจน


จ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ
การเลือกใช้ทีมบริหารที่ไม่ใช่สมาชิกภายในครอบครัว ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้แผนงานของธุรกิจครอบครัวมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และได้มาตรฐานเป็นไปตามเจตนาของเจ้าของกิจการที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเราเองก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆจากการจ้างเข้ามาเพื่อบริหารด้วยดีกว่าบางครั้งต้องหาพนักงาน หางานให้ตรงกันทุกหมวดของการทำงานด้วย

       จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของธุรกิจครอบครัว ควรให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการในครอบครัว รวมไปถึงดูแลพนักงานคนเก่าๆด้วย มีการจ้างทีมมาบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างมาตรฐาน รวมถึงต้องมีการวางแผนสืบทอดกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องให้ความสำคัญวางแผนการส่งต่อกิจการ การกำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ การกำหนดคุณค่าทางครอบครัว และเป้าหมายขององค์กรในลักษณะองค์รวม มากกว่าที่จะเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว


อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 03 พฤษภาคม 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก