อัพเดทข่าว

"คนละครึ่งเฟส 4" เทียบ ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีมากแค่ไหน เลือกอะไรดีกว่า       "คนละครึ่งเฟส 4" VS ช้อปดีมีคืน 2565 คำถามที่หลายคนอยากรู้ ลดหย่อนภาษีมากแค่ไหน คุ้มไหม ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว เลือกอันไหนดี ? สำหรับ 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก กระทรวงการคลัง ที่เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน นั้น ทั้ง 2 มาตรการมีความแตกต่างกัน ทั้งสิทธิประโยชน์ และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนจะตัดสินใจเลือกว่าจะเข้าร่วมมาตรการใด คมชัดลึกออนไลน์ ชวนไปดูรายละเอียด และเงื่อนไขที่จำเป็นต้องรู้กันก่อนค่ะ

"คนละครึ่งเฟส 4" VS ช้อปดีมีคืน 2565 รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง
รูปแบบโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565
• มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ สำหรับสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยให้สิทธิลดภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท


คุณสมบัติ
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
• ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

ระยะเวลาโครงการ
• สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไข
• ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• รวมถึงค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
• สามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
• ยกเว้นสินค้า และบริการบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบียร์ และ ไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
• ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษี ร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ได้ตามปกติ


ร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าปกติ จริงหรือ ?
• โครงการช้อปดีมีคืน ปี 2565 คือส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี 2565 เหมือนกับรายการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ที่มีอยู่ตามปกติ หมายความว่า จะสามารถลดหย่อนภาษีได้มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ และอัตราภาษีที่ต้องจ่ายของแต่ละคนตามรายได้สุทธิในปี 2565

       "ฉะนั้น ไม่ได้หมายความว่า ยิ่งซื้อเยอะแล้วจะได้ลดหย่อนภาษีเยอะ ในกรณีที่ซื้อของตามเงื่อนไขช้อปดีมีคืนเต็มเพดาน 30,000 บาทเท่ากัน คนที่จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าจะสามารถใช้สิทธินี้ลดหย่อนภาษีได้มากกว่า ส่วนคนที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วก็จะไม่ได้สิทธิลดหย่อนเลย"

เช็คระดับอัตราภาษีที่ต้องเสียมากน้อยแค่ไหน จาก รายได้สุทธิ (รายได้สุทธิ = เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) ดังนี้
• เงินได้สุทธิ 0 - 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการช้อปดีมีคืน
• เงินได้สุทธิ 150,001 - 300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
• เงินได้สุทธิ 300,001 - 500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
• เงินได้สุทธิ 500,001 - 750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
• เงินได้สุทธิ 750,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
• เงินได้สุทธิ 1,000,001 - 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
• เงินได้สุทธิ 2,000,001 - 5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
• เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

"คนละครึ่งเฟส 4" รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง


รูปแบบโครงการ
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการให้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ให้สิทธิใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยจำกัดการใช้ 150 บาท โดยรัฐสมทบให้อีก 150 บาทต่อวัน โดยวงเงินคนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ต้องรอติดตามต่อไป

ระยะเวลาโครงการ
• คาดว่าจะเริ่มโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 ได้ในเดือน มีนาคม 2565 ถึง เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่วนการลงทะเบียน ยังไม่มีกำหนดวันชัดเจน แต่น่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 2565

เงื่อนไข
• คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายได้เหมือนกับสิทธิคนละครึ่งเฟสที่ผ่าน ๆ มา คือ สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในโครงการของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชัน ถุงเงิน เช่น ค่าอาหาร ของใช้ ฯลฯ ยกเว้น สุรา สลากกินแบ่งรัฐบาล และบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

ช้อปดีมีคืน 2565 VS คนละครึ่งเฟส 4 เลือกอันไหนดี ?
• 2 โครงการมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ความคุ้มค่าจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและการใช้จ่ายของแต่ละคน
1. คนละครึ่งเฟส 4 เน้นสนับสนุนการจับจ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ให้สิทธิลดหย่อนภาษี จึงเหมาะกับผู้ที่เสียภาษีไม่มาก หรือคำนวณเงินได้สุทธิแล้วไม่ต้องเสียภาษี มากกว่าเลือกใช้ ช้อปดีมีคืน
2. ช้อปดีมีคืน ปี 2565 เน้นการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะฉะนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิสูงและต้องเสียภาษีในอัตราสูง เพราะสามารถลดหย่อนภาษีในอัตราที่มากกว่า ทำให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้น ดังนั้น คนที่ใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว จึงเหมาะกับมาตรการนี้มากกว่าคนละครึ่ง

       อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอติดตามความคืบหน้าของทั้ง 2 โครงการของขวัญปีใหม่ 2565 อีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ฯลฯ

Cr. komchadluek

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กันยายน 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก