อัพเดทข่าว

พลิกวิกฤตโควิด-19 สร้างโอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยี       สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนเข้าถึงกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้นปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เข้าสู่สังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม การทำธุรกิจต้องปรับตัวมาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ทันตามเทคโนโลยีของสังคมในปัจจุบันเพื่อ


ตามเทรนด์ - ผู้ประกอบการควรดูศึกษา Social Media แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริโภค หรือ กลุ่มลูกค้าของเราด้วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นและสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจได้ เช่น เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น


การแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม -  ปัจจุบันนี้ไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเหมือนการแข่งขันในยุคที่ยังไม่มี Social Media แล้วเพราะตอนนี้อยู่ในยุคของ Social Media แล้วทำให้การแข่งขันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาอย่างเดียว และปัจจัยที่ลองลงมาคือการบริการที่ทันใจ  ความรวดเร็วใจการส่งมอบสินค้า เป็นต้น


Ideas และแรงบันดาลใจ – เริ่มต้นจากผู้ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง หาสิ่งใหม่ๆจากสิ่งที่เห็นหรือเจอจากช่องทาง Social Media ต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ นำปรับใช้ให้เกิดไอเดียใหม่ๆและต่อยอดให้พัฒนาธุรกิจได้


ความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและองค์กรเติบโตได้ในระยะยาวจำเป็นต้องเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้แก่ นายทุน , ปัญหาทางการเงิน , คู่ค้า , การลงทุน

       ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน การปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัลรู้จักใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างผู้ประกอบการรู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกิจซึ่งธุรกิจไหนปรับตัวได้เร็วยิ่งมีโอกาสอยู่รอดได้มากขึ้นอัพเดตล่าสุดเมื่อ : 29 มิถุนายน 2564
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก