อัพเดทข่าว

วิธีง่ายๆ ในการสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร       วัฒนธรรมขององค์กร (Orgazational Culture) คืออะไร? คนทำงาน หรือคนหางานหลายคนอาจเกิดคำถาม แต่สำหรับผู้ประกอบการทุกคนนั้นจำเป็นที่จะต้องทราบถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และส่งเสริมวัฒนธรรมเหล่านี้ให้กับคนทำงาน และคนในองค์กรทุกคน ได้คิดและปฏิบัติตาม เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการที่อาจยังไม่ทราบถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร สามารถนำเคล็ดลับที่ JOBMYWAY นำเอามาให้ ลองไปทำตามกันดู


1.เริ่มตั้งเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
ในขั้นตอนเริ่มต้นเลยก็คือ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงจำเป็นต้องพูดคุย ปรึกษาถึงข้อมูลในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ร่วมกับ HR เพื่อให้ได้วัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย


2.สร้างค่านิยมที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม
หลังจากนั้นให้เริ่มสร้างและปลูกฝังค่านิยมของวัฒนธรรมขององค์กรและนำค่านิยมนี้ให้ทุกคนปฏิบัติตาม หรืออาจใช้ค่านิยมเหล่านี้ พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วแจกจ่ายให้กับทุกคน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง


3.ทุกคนควรปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ควรทำเป็นตัวอย่าง
ค่านิยมของวัฒนธรรมขององค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ที่เปรียบได้กับหัวเรือใหญ่ ที่ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตัวตามครรลองของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และช่วยให้คนทำงานมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามอย่างเต็มใจมากขึ้นอีกด้วย


4.คัดเลือกคนทำงานจากทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
ในการรับสมัครงาน หรือหาคนทำงานนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องยึดค่านิยมวัฒนธรรมขององค์กรนี้เอาไว้ใช้ในการคัดเลือกคนทำงานด้วย เนื่องจากจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกคนที่สามารถปฏิบัติตาม และมีทัศนคติที่ตรงกับวัฒนธรรมขององค์กรมากที่สุดเข้าทำงานนั่นเอง


5.จัดกิจกรรมการให้ข้อมูล และอบรม
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรม หรือการอบรม เพื่อเน้นย้ำถึงวัฒนธรรมขององค์กร และยังเป็นการช่วยให้คนทำงานได้มาพบปะกัน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยลดการเกิดความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี


อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก