อัพเดทข่าว

HOW-TO ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้ม       คนทำงานหลายๆคนที่อาจจะเริ่มมองหางานใหม่ หรือสมัครงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนของตัวเองให้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่ยังทำงานที่เก่าอยู่ และอาจจะไม่ทราบว่านอกจากจะต้องเสียภาษีประจำปีแล้ว ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย บางครั้งอาจจะได้ลดหย่อนให้จ่ายน้อยลง หรืออาจจะไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเลยก็เป็นได้ วันนี้เราจะพาไปดู HOW-TO ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้ม 


การลดหย่อนภาษีคืออะไร?
การลดหย่อนภาษีคือการนำข้อยกเว้น ที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้ให้ นำมาหักออกจากเงินที่จะต้องเสีย หรือเรียกอีกอย่างว่า หักออกจากภาษีที่ต้องจ่ายประจำปีนั่นเอง ซึ่งสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ทำงานประจำ หรือนั่งออฟฟิศนั่น ต้องมีการคำนวณภาษีเงินได้ แบบบุคคลธรรมดา ที่มีวิธีการดังนี้


1.ช่วงเวลาในการยื่นขอลดหย่อน
เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื่อcovid-19 สรรพากรจึงขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.90* แบบ ภ.ง.ด.91* และ แบบ ภ.ง.ด.95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (แบบ ภ.ง.ด. 50 และ แบบ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (แบบ ภ.ง.ด. 51) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือในเอกสารที่ใช้ชื่อว่า ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91


3.สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th


4.รูปแบบการลดหย่อน
-ผู้มีเงินได้ สามารถลดหย่อนได้ถึง 60,000 บาท
-คู่สมรสของผู้มีเงินได้ สามารถลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
-บุตรของผู้มีเงินได้ (โดยชอบด้วยกฏหมาย) คนแรก 30,000 บาท แบบไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่หากเป็นบุตรบุญธรรม จะลดได้ 30,000 บาท ไม่เกิน 3 คน
-พ่อแม่ของผู้มีเงินได้ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำมาลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท
-กองทุนรวม ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% หรือ 500,000 บาท
-เงินกองทุนประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท
-ประกันชีวิต ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 200,000 บาท
-การทำบุญ บริจาคเงิน หักได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10%


5.การคำนวณภาษีเงินได้
โดยการนำเงินเดือนทั้งปี รวมเงินโบนัสแล้ว จะถูกหักไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 50%ของรายได้ โดยการใช้สูตร เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน ก็จะได้เป็นค่าภาษีที่เราต้องจ่ายนั่นเอง

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 15 กันยายน 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก