อัพเดทข่าว

6 สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร      การสร้างบรรยากาศภายในองค์กรที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการ ต้องเล็งเห็นความสำคัญ ซึ่งจะส่งผลทำให้คนทำงาน มีความสุข สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น แล้วบรรยากาศที่ดี ควรมีอะไรบ้าง? วันนี้เราจะพาไปดู สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำ ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร1.การตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน
การตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน วางแผนให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คนทำงาน และผู้ประกอบการสามารถทำงานได้อย่างมีขั้นตอน สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ดีกว่าการที่องค์กรไม่ได้มีการวางแผนในการทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงการแบ่งหน้าที่ทำงาน ให้ตรงกับหน้าที่ของคนๆนั้นจริงๆ ซึ่งบางองค์กร อาจเลือกให้พนักงานคนหนึ่ง ทำหน้าที่ๆ ไม่ตรงกับสายงานนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้งานเหล่านั้นออกมาไม่ได้คุณภาพ และจะยิ่งสร้างความเครียดให้กับคนในองค์กรมากขึ้น การแบ่งงาน วางแผนการทำงาน ตั้งเป้าหมายการทำงาน และแบ่งหน้าที่จึงเป็นสิ่งสำคัญ


2.สร้างความเท่าเทียมในองค์กร
ในหลายองค์กร เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในองค์กร คนที่เข้ามาก่อน อาจมีสิทธิในการทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า ผู้สมัครงาน ที่ได้รับเลือกเข้ามาใหม่ จึงอาจทำให้เกิดการเเบ่งพรรคแบ่งพวก หรือการที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับคนใดคนหนึ่ง และมอบสิทธิพิเศษให้คนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป หรือแม้แต่ตัวผู้ประกอบการเอง ก็จำเป็นต้องแก้ไข ให้บุคคลในองค์กรมีความเท่าเทียมกัน เน้นมองกันที่ผลงาน มากกว่าความสนิทสนมส่วนตัว


3.สร้างองค์กรที่มีความผ่อนคลาย
ในการทำงานมักต้องเจอกับความเครียด ซึ่งหลังจากการพบเจอกับความจริงจังในการทำงานแล้ว องค์กรก็ควรมีพื้นที่ ที่จะให้คนทำงาน ได้ผ่อนคลายความเครียดนั้น เมื่อความเครียดลดลง การทำงานก็จะเป็นไปได้ด้วยดี


4.ยึดหลักการเคารพซึ่งกันและกัน
ในองค์กรที่ดี มักไม่มีการแบ่งแยกอายุ ตำแหน่งงาน ในการเคารพซึ่งกันเเละกัน การมอบความเคารพให้กับทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน จะทำให้ทุกๆตำแหน่งมองเห็นถึงความสำคัญของตัวเอง และจะตั้งใจทำงานเหล่านั้นให้ดีที่สุดนั่นเอง


5.รับฟังข้อเสนอแนะของคนทำงาน
ในการทำงาน องค์กรจะพัฒนาไปไม่ได้ ถ้าหากผู้ประกอบการไม่ฟังคำแนะนำ หรือความคิดเห็นของคนทำงาน หากสามารถรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาได้ เชื่อได้เลยว่าองค์กรของคุณจะสามารถพัฒนา และปรับปรุงข้อเสียในองค์กรให้หายไปได้อย่างแน่นอน


6.มีความยืดหยุ่น
หากองค์กรของคุณเสริมสร้างระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับกรอบเวลาการทำงานแบบเดิมๆ อาจทำให้พนักงานได้มีความสบายใจมากขึ้น รวมถึงช่วยลดความเครียด และความกดดันในการทำงาน อย่างเช่นการเข้างาน ออกงานที่ยืดหยุ่น หรือการปรับเวลาเข้างานให้สายขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการพบเจอการจราจรที่ติดขัดในช่วงเช้า หรือการเข้างาน4 วัน และทำงานอยู่ที่บ้าน 1 วัน จะทำให้คนทำงานมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น


อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 17 เมษายน 2563
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก