อัพเดทข่าว

ทำไมความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว จึงมีความสำคัญกับองค์กร      การทำงาน และชีวิตส่วนตัว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แต่ก็มีบางครั้งที่เกิดปัญหาในการแบ่งเวลาทั้งเรื่องการทำงาน และการมีชีวิตส่วนตัว ให้มีความสมดุล ซึ่งคนทำงานในปัจจุบัน เริ่มหันมาใส่ใจการแบ่งเวลาระหว่างงานกับชีวิต หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า Work Life Balance กันมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบถึงความต้องการนี้ และอาจเริ่มสร้างความสมดุลขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในองค์กร เราจึงอยากนำเหตุผลดีๆ ว่าทำไม ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว จึงมีความสำคัญกับองค์กร?

1.คนทำงานมีความเครียดน้อยลง


หากผู้ประกอบการ ไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ของคนทำงาน และสร้างความกดดันให้กับคนทำงาน อย่างการต้องตอบไลน์ ตอบอีเมล์ในวันหยุดหรือวันลาพักร้อน จะทำให้คนทำงานเกิดความเครียดสะสม เนื่องจากไม่ได้หยุดพักผ่อนอย่างจริงจัง

2.ลดโอกาสการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน


หากพนักงานทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยที่ขาดการหยุดพักผ่อน อาจทำให้เกิดความเครียดสะสมและส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) และส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆในองค์กรได้

3.คนทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น


หากเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วนั้น เวลาพักผ่อน การมอบเวลาให้คนทำงานได้มีชีวิตส่วนตัว ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากคนทำงานไม่ได้หยุดพัก และมีพื้นที่ในการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ ก็จะส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นไม่เกิดขึ้น และจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้คนทำงานมากขึ้นนั่นเอง

4.องค์กรจะเข้มแข็งขึ้น ถ้าหาจุดสมดุลเจอ


จุดสมดุลของการทำงานในองค์กร ต้องเริ่มขึ้นจากการวางแผนการทำงานของผู้ประกอบการ รวมถึงกฏระเบียบในการทำงาน องค์กรที่วางแผนดี และมีกฏระเบียบที่เข้มแข็งเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องให้พนักงานได้ทำงานในวันหยุด หรือในวันพักผ่อน แต่หากองค์กรใดไม่มีการวางกฎระเบียบในการทำงานที่เพียงพอ ก็อาจจะส่งผลให้คนทำงานไม่มีระเบียบ การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้า และทำให้ต้องมาทำงานเพิ่มเติมในวันหยุดนั่นเอง

5.คนทำงานมีความสุข องค์กรจะก้าวหน้าได้ดีกว่า


องค์กรใด ที่มีผู้ประกอบการที่ใส่ใจในความสมดุลของการทำงานของพนักงาน องค์กรนั้น จะเป็นองค์กรที่พนักงานมักมีความสุขในการทำงาน ซึ่งความสุขเหล่านี้ จะส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปได้ด้วยดี และทำให้องค์กรมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 07 กันยายน 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก