อัพเดทข่าว

10 ทักษะ ที่ผู้ประกอบการควรมองหาจากผู้สมัครในปี 2020      การมองหา คนทำงาน ที่มีคุณภาพ นอกจากจะใช้การคัดเลือกจากความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆแล้ว ทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่อการทำงานนั้น ก็มีผลเช่นเดียวกัน หากผู้ประกอบการกำลังอยากมองหา คนทำงาน ที่มีคุณภาพมากที่สุด วันนี้ เราได้นำ 10 ทักษะ ที่ผู้ประกอบการควรมองหาจากผู้สมัครงาน ในปี 2020 มากฝากกัน


1.ทักษะการแก้ไขปัญหา


ในการทำงาน สิ่งที่คนทำงานจะได้เจออยู่เสมอ ๆ นั่นก็คือ ปัญหาในการทำงาน โดยทักษะในการแก้ไขปัญหานั้นจะทำให้งานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในวันสัมภาษณ์งาน หากผู้ประกอบการต้องการทราบถึงทักษะนี้ สามารถคิดหัวข้อปัญหาในการทำงานออกมาซัก 3-4 ข้อ เพื่อทดสอบไหวพริบในการแก้ปัญหาของพนักงานคนนั้นๆได้


2.ทักษะการคิดวิเคราะห์


การคิดโดยการใช้ตรรกะ รวมถึงการหาเหตุผลในงานต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงาน คนทำงานที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆจะทำให้งานของพวกเขาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นการทำงานที่มีการวางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญ รวมถึงข้อผิดพลาดในการทำงาน จะเกิดขึ้นกับคนที่มีทักษะนี้น้อยกว่าคนที่ขาดทักษะนี้


3.ทักษะความคิดสร้างสรรค์


ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่หลายๆสายงานต้องการมากเป็นพิเศษ อย่างสายงานด้านความบันเทิง สายงานด้านการตลาด ที่จุดขายคือความคิดแปลกใหม่ โดยความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ จะเป็นตัวขับเคลื่อนผลงานให้มีความโดดเด่น 


4.ทักษะในการจัดการคน


ทักษะในการจัดการคน ในการทำงานที่ต้องนั่งทำประจำในออฟฟิศนั้น เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย การบริหารคน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้นคือปัจจัยหลัก ที่จะทำให้องค์กรมีความมั่นคง และเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว


5.ทักษะในการประสานงาน


นอกจากทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้ว ทักษะในการประสานงาน การพูดคุย เจรจากับบุคคลอื่น ก็เป็นสิ่งที่คนทำงานจำเป็นต้องมีเอาไว้ ผู้ที่จะมีทักษะนี้ได้ต้องมีวาทะศิลป์ในการพูดให้คนเชื่อ และมั่นใจ


6.ทักษะความฉลาดทางอารมณ์


ความฉลาดทางอารมณ์ในที่นี้ หมายถึงการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออก หากขาดข้อนี้ไป จะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน โดยผู้ประกอบการสามารถทดสอบทักษะทางอารมณ์ของผู้สมัครงานได้ในวันสัมภาษณ์ จากการตั้งคำถามเชิงจิตวิทยา เช่น หากเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?


7.ทักษะในการตัดสินใจ


ทักษะในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อาจต้องเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ แต่ก็สามารถฝึกฝนให้คนทำงาน มีทักษะในการตัดสินใจได้ 


8.ทักษะความมุ่งมั่นในการบริการ


ในที่นี้หมายรวมถึง ใจรักในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือ Service Mind โดยในสายงานบริการมีความจำเป็นมากที่พนักงานจะต้องมีข้อนี้ โดยนอกจากการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงแล้ว จิตใจในการบริการ ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรของคุณเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น


9.ทักษะในการเจรจาต่อรอง


การเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างคนหลายๆฝ่าย และมอบข้อตกลงที่พึงพอใจให้กับทุกๆฝ่าย ก็ถือเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ สำหรับงานขาย หรืองานบริการ


10.ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด


ความยืดหยุ่นทางความคิด จะช่วยให้คนทำงาน สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
 

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 20 ธันวาคม 2562
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก