สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
CGL Engineering Co., Ltd. เป็นบริษัทฯ ประกอบกิจการทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับพลังงาน และได้การรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และการทดสอบระบบงาน ดังต่อไปนี้
- Cathodic Protection System คือ ระบบป้องกันการกัดกร่อนของโลหะที่อยู่ใต้ดินหรือในน้ำ เช่น ท่อประปา ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ ถังน้ำมัน ถังน้ำ เรือเดินสมุทร รวมไปถึงโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยโลหะ
- Grounding System คือ ระบบสายดินที่ทำการติดตั้งตามอาคาร , บ้านเรือน , สถานีรับ - จ่าย น้ำมัน , สถานีก๊าซ , โรงงานอุตสาหกรรม , และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการให้มีระบบสายดิน
- Lightning System คือ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งจะต้องออกแบบและติดตั้งให้สัมพันธ์กับระบบ Grounding เพื่อป้องกันไม้ให้ฟ้าผ่ามาทำลายและเป็นอันตรายต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- Lighting System คือ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามอาคาร , บ้านเรือน , สถานีน้ำมัน , สถานีก๊าซ , โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ที่อยู่บริษัท
31 ซอยคุ้มเกล้า 16 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์ติดต่อ
คุณ ดุสิต 081-875-8995
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
CGL Engineering Co., Ltd. เป็นบริษัทฯ ประกอบกิจการทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับพลังงาน และได้การรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และการทดสอบระบบงาน ดังต่อไปนี้
- Cathodic Protection System คือ ระบบป้องกันการกัดกร่อนของโลหะที่อยู่ใต้ดินหรือในน้ำ เช่น ท่อประปา ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ ถังน้ำมัน ถังน้ำ เรือเดินสมุทร รวมไปถึงโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยโลหะ
- Grounding System คือ ระบบสายดินที่ทำการติดตั้งตามอาคาร , บ้านเรือน , สถานีรับ - จ่าย น้ำมัน , สถานีก๊าซ , โรงงานอุตสาหกรรม , และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการให้มีระบบสายดิน
- Lightning System คือ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งจะต้องออกแบบและติดตั้งให้สัมพันธ์กับระบบ Grounding เพื่อป้องกันไม้ให้ฟ้าผ่ามาทำลายและเป็นอันตรายต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- Lighting System คือ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามอาคาร , บ้านเรือน , สถานีน้ำมัน , สถานีก๊าซ , โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ที่อยู่บริษัท
31 ซอยคุ้มเกล้า 16 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์ติดต่อ
คุณ ดุสิต
081-875-8995
เว็บไซต์
http://www.cgl-thailand.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ