สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
| จำนวนพนักงาน 5 คน
บริษัท สมาร์ท เวลท์ โซลูชั่น จำกัด เราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของประกันให้กับ " ไทยพาณิชย์ โพรเทค " นอกจากนี้เรายังเป็น Recruit ให้กับทางธนาคาร UOB
ที่อยู่บริษัท
1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 22 โซนบี3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณจิรภา ลิมปิจรัสรัตน์ (ทิพย์) 064-9858878
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
จำนวนพนักงาน 5 คน
บริษัท สมาร์ท เวลท์ โซลูชั่น จำกัด เราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของประกันให้กับ " ไทยพาณิชย์ โพรเทค " นอกจากนี้เรายังเป็น Recruit ให้กับทางธนาคาร UOB
ที่อยู่บริษัท
1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 22 โซนบี3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณจิรภา ลิมปิจรัสรัตน์ (ทิพย์)
064-9858878
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ