สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2557
| จำนวนพนักงาน 10 คน
บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
เริ่มต้นด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสื่อสารสำหรับผู้พิการตั้งแต่คอลงมาโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสัญญาณสมอง ต่อมาในปี 2562 บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์โดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. และได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 Quality Management System for Medical Device บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ปัจจุบันบริษัทให้บริการตรวจการนอนหลับโดยระบบและอุปกรณ์ตรวจการนอนที่บริษัทผลิตขึ้นเอง
ที่อยู่บริษัท
88/76 หมู่บ้านไชน่าเซ็นเตอร์ ซอย2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ
คุณวรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์ 081-7611104
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2557
จำนวนพนักงาน 10 คน
บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
เริ่มต้นด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสื่อสารสำหรับผู้พิการตั้งแต่คอลงมาโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสัญญาณสมอง ต่อมาในปี 2562 บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์โดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. และได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 Quality Management System for Medical Device บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ปัจจุบันบริษัทให้บริการตรวจการนอนหลับโดยระบบและอุปกรณ์ตรวจการนอนที่บริษัทผลิตขึ้นเอง
ที่อยู่บริษัท
88/76 หมู่บ้านไชน่าเซ็นเตอร์ ซอย2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ
คุณวรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์
081-7611104
เว็บไซต์
https://www.bdsleep.tech/
ตำแหน่งที่เปิดรับ