สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ กระดาษ เครื่องเขียน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
| จำนวนพนักงาน 60 คน
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 565,567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณตุ๊ก 086-526-4999
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ กระดาษ เครื่องเขียน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
จำนวนพนักงาน 60 คน
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 565,567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณตุ๊ก
086-526-4999
เว็บไซต์
www.buplace.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ