สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2533
| จำนวนพนักงาน 130 คน
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำ/น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้บริการในด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำและ การควบคุมดูแลระบบบำบัด ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับระบบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 โดยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคเกี่ยวกับระบบน้ำแก่ผู้ใช้บริการ “ข้อมูลฉับไว ใช้แก้ไขปัญหา ยึดถือจรรยา ราคากันเอง” ช่องทางสมัครงานกับทางบริษัทโดยตรง hr@testtech.co.th หรือ https://www.testtech.co.th/th/contact_us
ที่อยู่บริษัท
30,32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์ติดต่อ
คุณสายฝน 087-9295553
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2533
จำนวนพนักงาน 130 คน
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำ/น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้บริการในด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำและ การควบคุมดูแลระบบบำบัด ตลอดจนให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับระบบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 โดยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคเกี่ยวกับระบบน้ำแก่ผู้ใช้บริการ “ข้อมูลฉับไว ใช้แก้ไขปัญหา ยึดถือจรรยา ราคากันเอง” ช่องทางสมัครงานกับทางบริษัทโดยตรง hr@testtech.co.th หรือ https://www.testtech.co.th/th/contact_us
ที่อยู่บริษัท
30,32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์ติดต่อ
คุณสายฝน
087-9295553
เว็บไซต์
www.testtech.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ