สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2534
| จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินกิจการร้านบะหมี่ญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ “ฮะจิบัง ราเมน” เปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ปัจจุบันมี 139 สาขาทั่วประเทศ
ที่อยู่บริษัท
240 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง 02-280-8233-4 # 1105, 1108
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2534
จำนวนพนักงาน - คน
ดำเนินกิจการร้านบะหมี่ญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ “ฮะจิบัง ราเมน” เปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ปัจจุบันมี 139 สาขาทั่วประเทศ
ที่อยู่บริษัท
240 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4 # 1105, 1108
เว็บไซต์
https://www.hachiban.co.th/th/home/
ตำแหน่งที่เปิดรับ