สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการเงิน บริหารกองทุน
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
CardX คือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือบริษัทเอสซีบีเอกซ์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัล ที่ให้บริการด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล และได้รับโอนธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบางส่วนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มายัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565
CardX มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านนวัตกรรมแพลตฟอร์ม การพิจารณาสินเชื่อ และการรับชำระหนี้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ง่ายในทุกขั้นตอน มีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อมอบอิสรภาพทางการเงินที่ไร้ขีดจำกัดให้แก่ลูกค้าทุกคน
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 418 อาคาร SC Tower แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณสุมณฑา 061-6146235
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการด้านการเงิน บริหารกองทุน
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
CardX คือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือบริษัทเอสซีบีเอกซ์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัล ที่ให้บริการด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล และได้รับโอนธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบางส่วนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มายัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565
CardX มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านนวัตกรรมแพลตฟอร์ม การพิจารณาสินเชื่อ และการรับชำระหนี้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ง่ายในทุกขั้นตอน มีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อมอบอิสรภาพทางการเงินที่ไร้ขีดจำกัดให้แก่ลูกค้าทุกคน
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 418 อาคาร SC Tower แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณสุมณฑา
061-6146235
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ