สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ธนาคาร
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2488
| จำนวนพนักงาน - คน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ธนาคารชั้นนำของไทยร่วมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ไฟแรง เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ สัญญาจ้างรายปี เพื่อร่วมเรียนรู้ ก้าวหน้า และเติบโตไปพร้อมกับเรา
ที่อยู่บริษัท
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณวรรณทิพา (ตุ๊ก) 082-4697575
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ ธนาคาร
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2488
จำนวนพนักงาน - คน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ธนาคารชั้นนำของไทยร่วมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ไฟแรง เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ สัญญาจ้างรายปี เพื่อร่วมเรียนรู้ ก้าวหน้า และเติบโตไปพร้อมกับเรา
ที่อยู่บริษัท
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณวรรณทิพา (ตุ๊ก)
082-4697575
เว็บไซต์
https://www.krungsri.com/th/personal