สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท นารา ทรี จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ำมันมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "พิณนารา"
(Pinnara Coconut Oil Serum)
วัตถุประสงค์ คือ มีความต้องการให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าวซึ่งเป็นผลไม้ ที่สามารถนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
ที่อยู่บริษัท
101/16 หมู่8 สุชสวัสดิ์78แยก1
เบอร์ติดต่อ
กมลวรรณ 0942052630
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท นารา ทรี จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ำมันมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "พิณนารา"
(Pinnara Coconut Oil Serum)
วัตถุประสงค์ คือ มีความต้องการให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าวซึ่งเป็นผลไม้ ที่สามารถนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
ที่อยู่บริษัท
101/16 หมู่8 สุชสวัสดิ์78แยก1
เบอร์ติดต่อ
กมลวรรณ
0942052630
เว็บไซต์
https://www.pinnarathai.com