สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เพชรดี นวัตกรรม จำกัด จัดจำหน่ายปุ๋ย สารปรับสภาพดิน และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ที่รู้จักกันภายใต้แบรนด์ "สวนศรีทอง"
ทางบริษัทกำลังต้องการผู้ร่วมงานที่สนใจในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาตนเอง เพื่อเติบโตไปด้วยกัน

วิสัยทัศน์บริษัท : มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนเกษตรกรไทย ใส่ใจมาตรฐาน และเน้นคุณภาพผลผลิต
ที่อยู่บริษัท
135 หมู่16 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 080-224-1416
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เพชรดี นวัตกรรม จำกัด จัดจำหน่ายปุ๋ย สารปรับสภาพดิน และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ที่รู้จักกันภายใต้แบรนด์ "สวนศรีทอง"
ทางบริษัทกำลังต้องการผู้ร่วมงานที่สนใจในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาตนเอง เพื่อเติบโตไปด้วยกัน

วิสัยทัศน์บริษัท : มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนเกษตรกรไทย ใส่ใจมาตรฐาน และเน้นคุณภาพผลผลิต
ที่อยู่บริษัท
135 หมู่16 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
080-224-1416
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ