สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหางาน
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
| จำนวนพนักงาน 50 คน
DES คือผู้เชี่ยวชาญที่เน้นการบูรณาการทางเทคโนโลยีให้เข้ากับฟังก์ชั่นทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุด เราให้บริการด้านการจัดสรรบุคลากรในทุกฟังก์ชั่นของการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 218 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์ติดต่อ
คุณสิทธิพล วาณิชย์โชติกานนท์ (เขียด) 081-7111426 , 065-9539234
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหางาน
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
จำนวนพนักงาน 50 คน
DES คือผู้เชี่ยวชาญที่เน้นการบูรณาการทางเทคโนโลยีให้เข้ากับฟังก์ชั่นทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุด เราให้บริการด้านการจัดสรรบุคลากรในทุกฟังก์ชั่นของการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 218 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์ติดต่อ
คุณสิทธิพล วาณิชย์โชติกานนท์ (เขียด)
081-7111426 , 065-9539234
เว็บไซต์
https://digitalofthailand.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ