สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบธุรกิจขายปลีกเครื่องสำอาง
ที่อยู่บริษัท
199/14 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อ
คุณแจง 064-298-2364
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบธุรกิจขายปลีกเครื่องสำอาง
ที่อยู่บริษัท
199/14 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อ
คุณแจง
064-298-2364
เว็บไซต์
https://www.nathailand.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ