สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน 200 คน
Kwangill is a medium sized Korean manufacturer located in Rayong, Thailand. We are one of core suppliers for major home appliance brands.
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 038-968841
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน 200 คน
Kwangill is a medium sized Korean manufacturer located in Rayong, Thailand. We are one of core suppliers for major home appliance brands.
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
038-968841
เว็บไซต์
https://www.kwangill.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ