สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน 100 คน
บริการศึกษาวิจัย ที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน 100 คน
บริการศึกษาวิจัย ที่ปรึกษาธุรกิจ และบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
เว็บไซต์
www.excellent2540.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ