สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ ไม้ เครื่องใช้ในบ้าน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก พรม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงแรม อาคาร
ที่อยู่บริษัท
370/15 หมู่ 5 ซอยศรีด่าน 7 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ
คุณสมพร เหลืองโสภากร 086-344-6404
เว็บไซต์
-  
ประเภทธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ ไม้ เครื่องใช้ในบ้าน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก พรม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงแรม อาคาร
ที่อยู่บริษัท
370/15 หมู่ 5 ซอยศรีด่าน 7 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ
คุณสมพร เหลืองโสภากร
086-344-6404
เว็บไซต์
-