สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ บริการสังคม องค์กรการกุศล
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2470
| จำนวนพนักงาน 30 คน
มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบลเยียม และไทยในทุกด้าน รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคณะผู้แทนระดับสูงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรม
ที่อยู่บริษัท
อาคารสาทรสแควร์ เลขที่ 98 ชั้น16 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์ติดต่อ
คุณประภาสิรี 02-108-1800
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ บริการสังคม องค์กรการกุศล
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2470
จำนวนพนักงาน 30 คน
มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบลเยียม และไทยในทุกด้าน รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคณะผู้แทนระดับสูงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรม
ที่อยู่บริษัท
อาคารสาทรสแควร์ เลขที่ 98 ชั้น16 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์ติดต่อ
คุณประภาสิรี
02-108-1800