สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหางาน
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2561
| จำนวนพนักงาน 20 คน
บริษัทก่อตั้งขึ้นมาตามความคาดหวังของผู้บริหารที่จะช่วยให้คนหางาน และผู้จ้างงานทำงานร่วมกันได้อย่างดี
ที่อยู่บริษัท
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้องดี
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 02-216 5498 (อัตโนมัต 10 หมายเลข)
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหางาน
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2561
จำนวนพนักงาน 20 คน
บริษัทก่อตั้งขึ้นมาตามความคาดหวังของผู้บริหารที่จะช่วยให้คนหางาน และผู้จ้างงานทำงานร่วมกันได้อย่างดี
ที่อยู่บริษัท
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้องดี
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216 5498 (อัตโนมัต 10 หมายเลข)
เว็บไซต์
www.jobmyway.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ