สำหรับบริษัท
- ประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน
- จัดทำและนำเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลและประสิทธิภาพการใช้พลังงานรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
- จัดทำรายงานการใช้พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์และผลงานการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีประสบการณ์และผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอาวุโส
- มีความคล่องตัวสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สนญ.) รัชโยธิน
ติดต่อ
อัจฉรา , อธิศพัฒน์
097-0520673
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อสอบถาม
- อัจฉรา , อธิศพัฒน์
- เบอร์โทร 02-6518170 ต่อ 132 , 097-0520673
- Line : 0970520673
- E-mail : achara.ru@nmc.co.th , amnart.amd@nmc.co.th

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน