สำหรับบริษัท
1. เข้าตรวจสอบงานแจ้งซ่อม วิเคราะห์สาเหตุปัญหา สรุปวิธีแก้ไขให้ลูกค้าทุกกรณีทั้งบ้านที่อยู่ในระหว่างการรับประกันและหมดประกัน
2. ติดต่อประสานงานผู้รับเหมา และ/หรือ Supplier เข้าไปแก้ไขงานแจ้งซ่อมให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร (ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายขาย, ฝ่ายบริหารหมู่บ้าน,ฝ่ายจัดซื้อ)
4. ตรวจสอบราคาการแก้ไขให้เป็นไปตามราคากลาง และที่ผู้รับเหมา / Supplier เสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
5. ควบคุมงานแก้ไขลูกค้าให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาและมีคุณภาพ
6. ตรวจงานซ่อมให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และส่งมอบงานกับลูกค้าด้วยตนเองทุกครั้ง
7. แนะนำการดูแลรักษาบ้านให้ลูกค้าทราบหลังจากลูกค้ารับโอนบ้านไม่เกิน 1 เดือน
8. ควบคุมและใช้งบประมาณในการซ่อมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. จัดการระบบ HC System รับเรื่อง นัดหมาย รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติ และ ปิดงานในระบบให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ ฝ่าย HCL กำหนด ควบคุมไม่ให้มีการแจ้งเตือน ( Mail Alert )
10. สามารถวางแผนจัดการงานเก็บประกันปีบ้าน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
11. รวบรวมปัญหางาน Defect ต่างๆนำเสนอที่ประชุมสัญจร
12. สามารถคิดคำนวนพื้นที่สำหรับงานซ่อมเบื้องต้น
13. สามารถเรียนรู้งานขายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้าน
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ : 22 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช., ปวส.ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
มียานพาหนะส่วนตัวที่สามารถใช้ในการเดินทางทำงาน
มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
มีทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
สวัสดิการ
ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, ค่ายานพาหนะ, โบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆ : ค่าสัมมนา, ค่าโทรศัพท์, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจร่างกายประจำปี
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ)
นนทบุรี (บางบัวทอง)
ติดต่อ
คุณแอฟ
094-3249914

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน