สำหรับบริษัท
- ความสะอาดทุกพื้นที่ให้สะอาดตามมาตรฐานภายในกำหนดเวลา
- มีใจรักการบริการ
- ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
- รายงานเมื่อเกิดความเสียหายของอุปกรณ์สำนักงาน หรือปัญหาด้านความปลอดภัย
- ตรวจสอบระดับสต๊อกของวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายของสถานทูต
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน เริ่มต้น 17,743 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- มีความรับผิดชอบ
- สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงาน
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะเป็นข้อได้เปรียบ
สวัสดิการ
- โบนัส 1 เดือน
- ประเภทของงาน : สัญญาจ้าง 1 ปี และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญา
- ประกันสุขภาพ
สถานที่ทำงาน
สถานทูตเบลเยี่ยม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ติดต่อ
คุณประภาสิรี
02-108-1800
รายละเอียดอื่นๆ
สามารถกดสมัครงาน หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่ : bangkok@diplobel.fed.be
ปิดรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway