สำหรับบริษัท
- วิจัยผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการ
- สรรหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับแผนกขายและการตลาด
- ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ เช่น Specification, safety Dota Sheet (SDS) และจัดเตรียม Standard Raw Material
- ทดสอบความคงตัวเบื้องต้น และความคงตัวระยะยาว ของผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการส่งสินค้าตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประสานงานการขาย
- จัดเก็บเอกสารรายงานผล การทดสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าตัวอย่าง
- การออกเอกสารบันทึกการผลิต เพื่อรับรองกระบวนการผลิต
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เคมี, เคมีประยุกต์, เครื่องสำอาง ความงาม, เทคโนโลยีเครื่องสำอาง
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือวิทยาศาสตร์เคมี
- มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 2 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปีตามโครงสร้างของบริษัท
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- เบี้ยขยัน 500/เดือน
- ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ
- ชุดฟอร์มในการทำงานตามอายุงาน
- งานเลี้ยงประจำปี
- พัฒนาและฝึกอบรมฟรี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
- รับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ฟรีเนื่องในวันปีใหม่
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ ( ทีทีเอ็น อเวนิว นางลิ้นจี่ พระราม 3 )
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณอดิศร วิเชียร หรือ คุณตรัยรัฐ หมีทอง
02-1911035 ต่อ 101 หรือ 086-3076807
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
สำนักงานใหญ่ : ทีทีเอ็น อเวนิว นางลิ้นจี่ รถเมล์ สาย 67,89,102,162,180,195,205, 519
ปิดรับสมัคร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน