สำหรับบริษัท
- บริการนัดหมายผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตรวจการนอนหลับจากแพทย์
- บริการให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจการนอนหลับ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายการเข้ารับการตรวจ
- ให้บริการด้านการตรวจการนอนหลับให้แก่ผู้ป่วย
- สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลการตรวจเบื้องต้น และตรวจสอบ แก้ไขความผิดปกติ ของสัญญาณกราฟข้อมูลในขณะตรวจได้ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อรายงานแก่แพทย์ /หัวหน้าเวร
- ให้ความรู้และสาธิต แก่ผู้ป่วยและญาติ เรื่องการใช้เครื่องมือ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามคำสั่งแพทย์
- สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีการตรวจการนอนหลับได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงสามารถตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติเบื้องต้นของเครื่องมือ - อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีการตรวจการนอนหลับ
- ประสานงาน ติดตามผลการตรวจ การแปลผล รวมทั้งรับ - ส่งต่อผลการตรวจและข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ
- บริการให้คำแนะนำการใช้และดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน สามารถเป็นที่ปรึกษาการแก้ไข เรื่องการปรับค่าแรงดันเครื่อง CPAP ให้ผู้อื่นได้
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เวลางาน 10.00-19.00 น.**
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน
หรือระดับชำนาญการ
- เพศชายหรือหญิง
- อายุ(ปี) : 25 – 40
- ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานได้
สวัสดิการ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
สถานที่ทำงาน
- 88/76 หมู่บ้านไชน่าเซ็นเตอร์ ซอย 2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ
- เขตลาดกระบัง หรือ เขตลาดพร้าว
ติดต่อ
คุณวรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์
081-7611104 หรือ 02 408 1721
รายละเอียดอื่นๆ
สามารถทำงานในศูนย์ดูแลผู้ป่วยกลางคืนและไปตรวจในต่างจังหวัดได้

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway