สำหรับบริษัท

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ผู้ช่วยช่างภาพ) ปฏิบัติงานที่ บมจ. อสมท. ถนนพระราม9

- ขับรถยนต์ส่วนกลางให้เจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
- สามารถขับได้ทั้ง รถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และได้ทั้งเกียร์กระปุกและออโต้
- ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 11,500 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุระหว่าง 25-58 ปี
- การศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขั้นพื้นฐาน
- มีความรู้ความชำนาญเส้นทางต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานในฐานะละทิ้งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะการรอการลงโทษ หรือรอ กำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
- ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วัน สลับสับเปลี่ยนวันหยุดเวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อวัน และค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด 500 บาทต่อคืน
- ค่า OT 60 บาทต่อชั่วโมง และค่าเบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท
- ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 300 บาท
- ค่าทำความสะอาดรถ เดือนละ 200 บาท
สถานที่ทำงาน
บริษัท อสมท จำกัด (พระราม 9)
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณชีวานันท์ ทิมพรม
062-2453207
รายละเอียดอื่นๆ
สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครงานติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
** หากไม่รับสายทันที ทางเจ้าหน้าที่จำทำการติดต่อกลับค่ะ **

วิธีการเดินทาง :
รถส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน