สำหรับบริษัท
- Develop graphic standards and layouts, select visuals, collaborate in the development of ad copy.
- Develop creative design concepts that meet the business and brand.
- Responsible for creating, enhancing, and articulating the brand.
- Contributing ideas and design artwork to the overall brief.
- Bring new creative ideas to our products.
- Coordinate with Marketing to support all graphic design.
- Edit Video
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การออกแบบกราฟิก, การออกแบบปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย , การออกแบบผลิตภัณฑ์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 24 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีอัธยาศัยดี ชอบการเรียนรู้สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / illustrator ในการออกแบบงาน Graphic ต่างๆ
มีความรู้ด้านการออกแบบและตกแต่งภาพ
มีความเข้าใจในงานด้านสื่อโฆษณา
มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา
มีความทันสมัย ติดตาม Trend ต่างๆ และเข้าใจสื่อด้าน Social media
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันลาพักร้อน 7 วันต่อปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
สถานที่ทำงาน
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-2165498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) ต่อ 134
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน