สำหรับบริษัท
รับรถลูกค้าและแจ้งซ่อม
รับรถของลูกค้า ผู้ขอมาใช้บริการและสอบถามปัญหาจากลูกค้า
ตรวจเช็คสภาพรถยต์ก่อนนำเข้าซ่อม
ติดตามงานให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ติดต่อกับลูกค้า เรื่อง รายงานการซ่อม และเสนอใบราคา ประมาณราคาการซ่อม
ติดตามประสานงานในการมาซ่อม และส่งมอบรถให้แก่ลูกค้า ตรงตามนัดหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการการบริการ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึาษา ปวช,ปวส, ปริญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีประสบการณ์ทำงานไนด้าน SA จากศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความเป็นผู้นำ และทำงานละเอียดรอบคอบ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้ดี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สวัสดิการ
1.ชุดฟอร์มพนักงาน
2.โบนัสประจำปี
4.ค่าคอมมิชชั่น
3.ประกันสังคม
5.งานเลี้ยงประจำปี
6.เบี้ยเลี้ยง
7.ค่าอาหาร
8. หอพัก
สถานที่ทำงาน
ศูนย์จำหน่ายรถยนต์เกรทวอลมอเตอร์ ซีเอซี ชลบุรี อ.เมือง จ. ชลบุรี
ติดต่อ
คุณพัชรา สุทธิประภา (ปุ้ม)
033-641-888 ต่อ 110 หรือ 093-5323932
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน