สำหรับบริษัท
- ตรวจสภาพและซ่อมบำรุง เครื่องยนต์
- ตรวจสอบและวินิจฉัยอาการผิดปกติที่เครื่องยนต์ พร้อมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ช่างยนต์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
- มีความขยัน ตั้งใจและรับผิดชอบต่องาน
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ค่าข้าว
- โบนัส
- งานเลี้ยงประจำปี
- ค่าคอมมิชชั่น
สถานที่ทำงาน
GWM ชลบุรี
25/82-25/83 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณพัชรา สุทธิประภา (ปุ้ม)
033-641-888 ต่อ 110 หรือ 093-5323932
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน