สำหรับบริษัท
เงินเดือน 10,890 บาท
วันเวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 09.00-17.00
สถานที่ทำงาน : เอตัน เฮาส์ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบวัตตุดิบ และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ตรวจสอบคัดกรองวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทวนสอบ (Verification) สอบเทียบ (Calibration) อุปกรณ์/เครื่องมือที่ทดสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารการปฏิบัติงาน
- ประสานงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นให้กับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น
- ให้บริการด้านการตรวจสอบคุณภาพแก่บุคลากรภายใน/ภายนอก และรวบรวมข้อมูลเพื่อสื่อสารกับภายในฝ่าย QC ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
- สรุปขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพและบันทึกผลในระหว่างเริ่มกระบวนการจนจบกระบวนการครบถ้วนและชัดเจน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 10,890 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เฉพาะชาย/อายุ 20-35 ปี
- ปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้
- คล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีวินัยในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์งาน QC มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา (โอที)
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด)
- เงินสบทบกรณีคลอดบุตร/สมรส/ครอบครัวเสียชีวิต
- ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน (หากต้องไปทำงานนอกสถานที่)
- วันหยุดประจำปี 16วัน/ปี (นักขัตฤกษ์)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
- งานเลี้ยงประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- สิทธิพิเศษซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
สถานที่ทำงาน
เอตัน เฮาส์ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
023917391 ต่อ 303

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน