สำหรับบริษัท
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
วันเวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 09.00-17.00
สถานที่ทำงาน : เอตัน เฮาส์ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และ บำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สุขาภิบาล (ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอื่นๆ)
- จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ซ่อมบำรุงหรือใช้ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย
- จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ซ่อมบำรุงหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับงาน และคุ้มค่าสูงสุด
- แจ้งซ่อม ส่งซ่อม พร้อมติดตามและตรวจสอบเรื่องส่งมาซ่อม
- รายงานผลการซ่อมบำรุง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคัญบัญชาทราบ
- ติดต่อและประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เฉพาะชาย/อายุ 25-35 ปี
- มีเชี่ยวชาญ ชำนาญในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลอย่างดี
- คล่องแคล่ว รอบคอบ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีวินัยในการทำงาน
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา (โอที)
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด)
- เงินสบทบกรณีคลอดบุตร/สมรส/ครอบครัวเสียชีวิต
- ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน (หากต้องไปทำงานนอกสถานที่)
- วันหยุดประจำปี 16วัน/ปี (นักขัตฤกษ์)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
- งานเลี้ยงประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- สิทธิพิเศษซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
สถานที่ทำงาน
เอตัน เฮาส์ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
023917391 ต่อ 303

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน