สำหรับบริษัท
- รับ - ส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรถจักรยานยนตร์ในความรับผิดชอบ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ มีคลัชได้
สวัสดิการ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพปประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
สถานที่ทำงาน
พระรามที่ 2 ซอย 63
ติดต่อ
คุณสายฝน
02-8934211 - 7
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน