สำหรับบริษัท

นักเคมี/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฎิบัติการทดสอบ)

- เตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์หาปริมาณ Pesticide และสารอินทรีย์โดยใช้เครื่อง GC/MS (1 อัตรา)
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำในกลุ่มพารามิเตอร์ TSS, TS, TDS เป็นต้น (จำนวน 1 อัตรา)
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำในกลุ่มพารามิเตอร์ Total Hardness, Silica, Fe, Mn เป็นต้น (จำนวน 1 อัตรา)
- ดูแลเครื่องมือทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- ปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิ วท.บ. สาขาเคมี สาขาวิทยาศาตร์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การวิเคราะห์น้ำ และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้าน ISO/IEC 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- งานเลี้ยงประจำปี
สถานที่ทำงาน
พระรามที่ 2 ซอย 63
ติดต่อ
คุณสายฝน
02-8934211 - 7

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน