สำหรับบริษัท
1. ควบคุมและรับผิดชอบงานด้านระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการ
2. จัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายคุณภาพ
3. วางแผน พัฒนาและปรับปรุงงานด้านคุณภาพทั้งหมดของห้องปฏิบัติการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. รับผิดชอบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการทบทวนการบริหาร
5. ควบคุม มอบหมาย และตรวจติดตามการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อแก้ไขและหามาตราการป้องกัน
6. ติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้จัดการด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบบริหารงานตาม ISO/IEC 17025
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เคมี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
1. ปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิ วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำระบบคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้ดี
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- งานเลี้ยงประจำปี
สถานที่ทำงาน
พระราม 2 ซอย 63
ติดต่อ
คุณสายฝน
02-8934211 - 7

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน