สำหรับบริษัท
1.) รับ-ส่งเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป และประสานงานทั่วไป
2) ประสานงานร่วมกับกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
3) มีประสบการณ์ด้านการบัญชี-การเงิน และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
4) ทำเอกสารเบิกจ่าย ใบสั่งซื้อต่างๆ ส่งเอกสารให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
5) ดำเนินการธุรการงานประชุมของบริษัทฯ เช่น จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทำรายงานการประชุมของบริษัทฯ และสรุปรายงานการประชุม
6) มีความละเอียดสูง รอบคอบ และมีระเบียบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.**
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การบริหารธุรกิจ, การบัญชี , การเงิน, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
4. บุคลิกดี เชื่อมั่นตนเอง คล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และมีใจรักบริการ
5. มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีไหวพริบดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
1) ตรวจสุขภาพประจำปี
2) พักร้อนประจำปี
3) ประกันสังคม
4) วันหยุดขั้นต่ำตามกฎหมาย 13 วัน
สถานที่ทำงาน
บริษัท แอ็กมี่ มีณาณา โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 128/8 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ติดต่อ
คุณอรัญ ทองใบ
085-4906731
รายละเอียดอื่นๆ
หากมีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway