สำหรับบริษัท
รายละเอียดการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เปิดรับสมัคร “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ค้นหาผู้ชนะที่จะได้ร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย พร้อมรับเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.2 ล้านบาท โดยผู้ชนะจะต้องจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทยตามปฏิทินการท่องเที่ยวในปี 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยตามแหล่งท่องเที่ยว หรือเทศกาลที่ททท.กำหนด
2.จัดทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวในรูปแบบบทความ และรูปภาพ (หรือวิดีโอ) พร้อมจัดส่งคอนเทนต์ให้กับททท. ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 คอนเทนต์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยรวบรวมคอนเทนต์ส่งเป็นรายสัปดาห์ หรือตามที่ททท.กำหนด
3.เผยแพร่คอนเทนต์ที่ได้จัดทำลงบน Social media ของตนเอง

ระยะเวลากิจกรรม
1.เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2566
2.คัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารอบสัมภาษณ์วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566
3.สัมภาษณ์ผู้สมัคร ช่วงระยะเวลาวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566
4.ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และเซ็นสัญญาการทำงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
5.นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกเดินทางวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566

ของรางวัล
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์จะได้รับของรางวัล มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาทโดยแบ่งออกดังนี้
1.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะได้รับเงิน 504,000 บาท (เดือนละ 126,000 บาท จำนวน 4 เดือน) พร้อม Voucher ท่องเที่ยว และของรางวัลอื่น ๆ
2.ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์แต่ไม่ได้รับคัดเลือก จะได้รับ Voucher ท่องเที่ยว
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.มีความสามารถในการเขียนคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี
3.มีความสามารถในการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ และสามารถตัดต่อได้อย่างสวยงาม
4.มี Social media เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ โดยไม่จำกัดแพลตฟอร์ม
5.สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวตามปฏิทินท่องเที่ยวของททท.ได้ หรือตามแหล่งท่องเที่ยวที่ททท.กำหนด
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณธนัญญา
ิ02-891-2400
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway