สำหรับบริษัท
ควบคุม ดำเนินการ ติดต่อโต้ตอบ ประสานงาน จัด ระเบียบ สั่งการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ เพื่อให้การบริการของหน่วยงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว มีหลักฐานแน่นอน รวมทั้งการตรวจสอบ เก็บรักษา ค้นหา ทำลาย ซึ่งส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
2. จบการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรีในสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีการจัดระบบการทำงานที่ดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Word,Excel,Powerpoint,Express ได้
5.มีทักษะความรู้, กระตือรือต้นและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณพัชรี
0988369756

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน